توی غرقِ من!

من پرتِ توام

نگاهم ، چیزی می گوید دلم، چیز دیگری زبانم، پاهای نرفته ام و راههای دور و نزدیک تنم...

من، خواسته ای چند منظوره ام و چند صدایی چشمانت مثلث برمودایی است که بی هیچ پرسشی مرا در خودم حل می کند. این تویِ غرقِ من!

نرگس رجایی

/ 0 نظر / 56 بازدید