کدام بهتر است پول کثیف یا پول تمیز؟!

 
ماهنامه دنیاى قلم/ نرگس رجایى پول...پول...پول.. آیا همه چیز با پول تعریف یا حل می شود؟! در دوران کودکی، وقتی دانش آموز دبستان بودم، دلم می خواست هر چیز خوبی را که دارا هستم دیگران هم آن را داشته باشند. بنا به همین خصلت و در دنیای کودکانه خود گاهی قلم، دفتر، پاک کن یا حتی کیف یا کفش! خود را به دوستانم هدیه می دادم –آن هم به زور- و البته در دنیای کودکانه دوستان من این هدیه تلقی نمی شد، نوعی تحمیل بود! چرا که آنها در باور خود هرگز چشمداشتی به لوازم من نداشتند. اما سالها از آن دوران می گذرد و هر چه بزرگتر شدم معنی مادیات را بهتر فهمیدم مثلا اینکه: هر چه لباس گرانتر باشد دید دیگران نسبت به تو بهتر است. زندگی لوکس احترام بیشتری می آورد! و همه ارزش تو را با اسکنا سهای داخل کیف ویا با رقم کارت  اعتباریت شمارش کرده و می سنجند.
 البته این یک طرف قضیه است و در همین دنیای مادیات نگاه های دیگری هم وجود دارد ؛ عده ای می گویند پول زیاد فساد می آورد یا عده ای می گویند بدی پول این است که با پول می شود آدمها را خرید و با آدمیتشان ، کاسبی کرد یا اینکه تبعیض طبقاتی حاصل تفاوت رقم درآمدها ست ،آن هم درآمدهایی کاذب که حاصل هیچ تلاشی نیست . از طرفی پولهایی هم هست که به آن کثیف می گویند و البته این پولها طرفدارانی هم دارند و خیلی وقت است که این پولهای کثیف شسته می شوند و عده ای نیز کارشان شستن این پولهاست. در قدیم کسی که هنری نداشت یا ظرف می شست یا زمین یا آب حوض خانه ها را خالی می کرد و البته این افراد درآمد مکفی نداشتند اما امروزه شستن پول یکی از پر طرفدارترین و پر درآمدترین شغلها در دنیاست .
/ 0 نظر / 52 بازدید